|

Procházkova přednáška 2010

Milé sestry a milí bratři, stalo se již příjemnou tradicí, že se v posledním zářijovém víkendu můžeme scházet ke společnému nahlížení do historie našich předků a dějin českého (československého) baptistického společenství. Při posledním setkání, v září roku 2009, jsme otevřeli téma vztahu státu a církve v období od změny státního režimu v roce 1948. Zvýšenou pozornost jsme věnovali událostem let…