|

Procházkova přednáška 2010

Milé sestry a milí bratři,

stalo se již příjemnou tradicí, že se v posledním zářijovém víkendu můžeme scházet ke společnému nahlížení do historie našich předků a dějin českého (československého) baptistického společenství.

Při posledním setkání, v září roku 2009, jsme otevřeli téma vztahu státu a církve v období od změny státního režimu v roce 1948. Zvýšenou pozornost jsme věnovali událostem let padesátých, zejména různým případům omezování, pronásledování nebo vykonstruovaných  procesů. Toto téma jsme se mohli pokusit pochopit v i širších souvislostech různých církevních denominací díky účasti hostů z Církve československé husitské, Českobratrské církve evangelické a Církve adventistů sedmého dne.

Připravované letošní setkání bude již plně soustředěno na události, které se odehrály v rámci historie Bratrské jednoty baptistů. Proto bychom touto cestou rádi požádali o pomoc všechny z Vás, kteří byste mohli svými osobními, rodinnými nebo jakýmikoli jinými zkušenostmi a vzpomínkami k danému tématu přispět.

Věříme, že i toto je jeden ze způsobů, jak naložit s dědictvím a odkazem minulosti, jak se poučit z cest víry československého baptismu, ať už byly tyto cesty jakkoliv (ne)snadné či (ne)lichotivé.

Rádi se za Vámi vydáme do vašich sborů nebo domovů. Pokud máte zájem, prosím neváhejte nás kontaktovat na níže uvedených místech.

Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme mnoho Božího požehnání do nového roku.

za sbor BJB Na Topolce

Ester Pěkná

Kontakt:

adresa: Sbor BJB v Praze 4, Na Topolce 14, Praha 4, 140 00

telefon: 605930076 (Ester Pěkná), 776104057 (Lydie Kucová)