|

Vzdělání brání klamným představám

Vzdělání brání klamným představám

Jednota československých baptistů zřídila v roce 1921 vlastní teologický seminář pro výchovu nových kazatelů.

„Chováme přesvědčení, že každý člověk a každá společnost, organizovaná jednotka, existuje proto, aby vyplnila určitý úkol, který si více méně uvědomuje. Avšak tento úkol je přesně určen z hlediska věčnosti. Proto i hnutí baptistické sleduje svůj úkol podle Božích plánů a seminář čsl. baptistů se stává výrazným pomocníkem tohoto hnutí.“ Otcem myšlenky a celého semináře se stal bratr kazatel Dr. Jindřich Procházka. Pod jeho vedením a za pomoci dalších vyučujících vzdělával seminář budoucí kazatele naší jednoty do roku 1939, než jej přerušilo propuknutí II. světové války a okolnost nutného exilu bratra Dr. Procházky. Zpět do vlasti se vrátil ihned po skončení válečného konfliktu a také seminář byl znovu otevřen. Tentokrát působil pouze do roku 1950, kdy jej už definitivně uzavřel komunistický režim, nově nastolený politický systém.

V duchu výše uvedeného přesvědčení jsme si společně se sestrami Lydií Kucovou a Janou Konopáskovou uvědomily jeden ze svých malých úkolů a vydaly se po stopách teologického semináře, jeho absolventů a bratra Dr. Jindřicha Procházky.

Uskutečnily jsme již několik návštěv, především u dosud žijících seminaristů. V Ostravě jsme navštívily br. kazatele Daniela Průšu, operního pěvce Lubomíra Procházku, syna Dr. Procházky, v Bratislavě br. kazatele Daniela Šalinga, v Miloslavově br. kazatele Pavla Kondače a v Praze Jaromíra Šamánka. Kromě osobních vzpomínek účastníků se chceme hlouběji věnovat tomuto období prostřednictvím archivních materiálů. Naše snažení vyvrcholí 30.9.2007 při slavnostním vzpomínkovém setkání ve sboru Na Topolce, kde snad budeme moci přivítat i milé hosty a oplatit jejich vřelé přijetí. Tímto setkáním bychom chtěly nejen ocenit úsilí všech, kdo se na semináři podíleli, ale především zdůraznit samotnou myšlenku teologického semináře. Neboť se domníváme – a nyní si vypůjčím slova prvního německého baptistického kazatele s teologickým vzděláním Josefa Lehmanna- ,že „vzdělání brání klamným představám“

Ester Pěkná

Několik fotografií z návštěvy seminaristů naleznete ve fotoalbu.