Adventní dobročinný bazar v pátek 9. prosince od 17h.

•Výtěžek podpoří Středisko pro zrakově postižené při Diakonii ČCE• Prodej drobných rukodělných výrobkůi domácího občerstvení• Od 18 h LuHawa & HeleN – piano, zpěv, housle• Přijďte, provětrejte skříně, oblečení možno donést a jiné si zas odnést• Těšíme se na vás!

Studijní skupinka nad Janovým evangeliem o pondělkách s Jáchymem Gondášem

S suterénních prostorách sboru bude každé pondělí od 17h probíhat společné zamýšlení se nad Písmem. Setkání bude mít formát biblické hodiny. Všichni jsou zváni ke společnému studiu Bible. První setkání zdárně proběhlo v pondělí 17. října 2022.