Studijní skupinka nad Janovým evangeliem o pondělkách s Jáchymem Gondášem

S suterénních prostorách sboru bude každé pondělí od 17h probíhat společné zamýšlení se nad Písmem. Setkání bude mít formát biblické hodiny. Všichni jsou zváni ke společnému studiu Bible.
První setkání zdárně proběhlo v pondělí 17. října 2022.