Nedělní škola pro dospělé s Petrem Mackem

Počínaje nedělí 23. října se budeme ve čtrnáctidenním rytmu scházet v suterénu sborového domu vždy v 9:30 nad tématem: Bůh, válka a křesťané. Jste srdečně zváni.