Dozvuky Vánoční hry

K dobru a potěše dáváme předělové písně z Vánoční hry, abyste si je mohli v klidu vychutnat i s jejich názvy a případně i zanotovat.

Ó, Tvůrce Duchu svatý, přijď
Ślunce pravdy, milosti
Ó, príď, ó, príď Immanuel
Buoh všemohúcí
Ve jméno Krista doufáme