Advent Na Topolce aktuálně

Věříme, že nastávajícím údobím projdeme s Boží pomocí věrně a bez újmy na zdraví. Mysleme jeden na druhého, buďme k sobě navzájem ohleduplní, přimlouvejme se v modlitbách za pokoj, porozumění a dobrou vůli mezi lidmi.

Budeme se těšit na vzájemné obecenství, jak nám to situace každého z nás dovolí. Přejeme všem pokud možno klidný advent a vyprošujeme pro každého hojnost Božího požehnání.

Více o sborovém programu najdete v rubrice sborový program 12/2021.