Bohoslužby se budou i nadále konat. Abychom zachovali možnost bezpečného setkávání, budeme o adventu bohoslužby slavit vždy dvakrát během neděle. A to následovně:

1. neděle adventní 28. listopadu – již pozítří
bohoslužby od 10h (s živým přenosem přes stream)
bohoslužby od 13.30

2. neděle adventní 5. prosince
bohoslužby od 10h (s živým přenosem přes stream)
bohoslužby od 14h

3. neděle adventní 12. prosince
bohoslužby od 10h (s živým přenosem přes stream)
bohoslužby od 14h

4. neděle adventní 19. prosince
bohoslužba s vánoční hrou pod širým nebem od 16h

Podobně jako loni, chceme zachovat možnost pro více lidí účastnit se slavnostní vánoční bohoslužby. Venkovní model se nám loni osvědčil, proto se jej chystáme zopakovat i letos.
Jde o putovní bohoslužbu se třemi zastaveními, kdy na každém stanovišti, provedeme část vánoční hry. Setkání bude mít stejně jako každý rok bohoslužebný rámec, s modlitbami, zpěvem a slovem. Bude trvat přibližně 40 minut a mělo by se konat za každého počasí (s výjimkou uragánu).

Věříme, že nastávajícím údobím projdeme s Boží pomocí věrně a bez újmy na zdraví. Mysleme jeden na druhého, buďme k sobě navzájem ohleduplní, přimlouvejme se v modlitbách za pokoj, porozumění a dobrou vůli mezi lidmi.

Budeme se těšit na vzájemné obecenství, jak nám to situace každého z nás dovolí. Přejeme všem pokud možno klidný advent a vyprošujeme pro každého hojnost Božího požehnání.

Vaši kážící Lydie a Honza