|

Vyjádření k situaci na Ukrajině

Jako kazatelé a bohoslovci spřátelených sborů Sítě víry zásadně odsuzujeme ruskou invazi na Ukrajinu a vyjadřujeme plnou solidaritu s ukrajinským lidem.

Hluboce soucítíme se všemi lidmi tohoto blízkého národa, kteří se proti své vůli ocitli ve válečném obležení.

Věříme, podle slov Písma, že „Bůh je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.“

Vedle deklarativní podpory a usilovných modliteb, považujeme za svůj úkol i úkol Kristovy církve v současné době všeobecnou otevřenost pro uprchlíky  z Ukrajiny a organizaci humanitární pomoci všem, kdo jsou touto zlovolnou agresí z ruské strany dotčeni.

Radek Pospíšil

Lydie Kucová

Petr Macek

Jan Koukal

Petr Červinský