Nedělní škola pro dospělé a dospívající

Výklad Apoštolského vyznání víry se zřetelem na věroučné důrazy tzv. „radikální reformace“

1.10.Shrnutí předchozích částí
15.10.Věřím v Ducha svatého,
Věřím v Ducha Kristova, který v jeho nepřítomnosti prosazuje (jako moc jeho zmrtvýchvstání) jeho věci,
5.11.svatou církev obecnou,
a že proto Ti, kdo jsou jeho, kdo jej následují, vstupují do tohoto partikulárního Božího příběhu,  participují tak jako on na Božím charakteru (na moci nenásilné lásky)
19.11.svatých obcování,
a tvoří všude, kde se objevují, alternativní společenství (alternativní kulturu) světu na svědectví.
3.12.hříchů odpuštění,
Ti nežijí ze své lidské bídy, ale z tohoto nového stvoření,
17.12.těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.
protože v tomto příběhu byli přeneseni ze smrti do života.

Probíhá každou první a třetí neděli ve sborové místnosti v suterénu.

Začátek vždy v 9:30; výklad probíhá pod vedením Petra Macka.