Modlitba

„Nemůže být pochyby o tom, že i nejvzdělanější moderní člověk ovládající všechny vymoženosti techniky, se potřebuje modlit, ano, že hluboko v srdci touží se modlit.“

Emil Brunner

Kdo se umí modlit?

Existuje člověk, který by směl říct: „Umím se modlit“? Obávám se, že právě člověk, který by to chtěl říci, by se ve skutečnosti modlit neuměl. Naopak by možná na toho, kdo si stěžuje: „Neumím se modlit!“ bylo třeba zvolat: „Právě takto jsi docela blízko tomu, aby ses skutečně modlil!“ Skutečné modlení je něco, co my učinit nemůžeme, nýbrž co se děje, jistě skrze nás, ale nikoli na základě nějaké naší schopnosti, nýbrž na základě toho, že nás Bůh přijal jako své děti. Jsme-li jeho dětmi, pak k němu také úpěnlivě voláme…

Když řekneš „Ano“ k Boží milosti, pak se modlíš. Tento malý povzdech, jímž Bohu říkáme: „Ach ano!“ – to je modlitba a pramen všech modliteb.

Karl Barth

 

Jaký smysl má prosebná a přímluvná modlitba?

„Ani jedna z těchto modliteb nemůže znamenat, že člověk očekává od Boha, aby byl ochotný zasáhnout do existenciálních daností. Obě modlitby znamenají, že Boha prosíme, aby danou situaci řídil směrem k jejímu naplnění. Modlitby jsou prvkem této situace, velmi mocným faktorem, pokud jsou to skutečné modlitby. Jako prvek celkové situace člověka patří modlitba k podmínkám, které používá Boží řídící jednání, ale způsob, kterým ho používá, může být také úplným zamítnutím modlitební žádosti. Skrytým obsahem každé modlitby je oddání se Bohu, a tento obsah je vždy rozhodující. Každá vážná modlitba má moc nikoli díky intenzitě, se kterou se v ní vyjadřuje určitá prosba, ale díky víře, kterou má člověk v Boží řídící a tvůrčí jednání. To je víra, která mění existenciální situaci.“

Paul Tillich

                                                                                                                                      

Modlitba a Písmo

„Rozjímání nad Písmem vede k modlitbě. Cesta plná zaslíbení je nechat se vést slovem Písma a modlit se na základě slova Písma. Proto nepropadejme vlastní prázdnotě. Modlit se pak neznamená nic jiného, než být připraven přivlastnit si slovo, a sice v mé osobní situaci, v mém osobním pověření, rozhodování, hříchu a pokušení. Na základě slova Písma se modlíme o čistotu svého dne, o ochranu před hříchem, o růst v posvěcování, o věrnost a sílu pro svoji práci a doufáme, že naše modlitba bude vyslyšena, protože vychází z Božího slova a zaslíbení.“

Dietrich Bonhoeffer