Kazatelé sboru Na Topolce

1923 – 1951

Jindřich Procházka

Narodil se v Roudnici nad Labem do rodiny živě věřících rodičů. Byl pokřtěn v sedmnácti letech a stal se členem vinohradského baptistického sboru. Studoval filosofii v Praze na FF UK a v Londýně. Roku 1919 byl v Praze promován na doktora filosofie a filologie. S manželkou Marií vychovali dvě děti: syna Lubomíra a dceru Dagmar. Roku 1923 se stal prvním kazatelem nově vzniklého sboru Na Topolce. Ve svazku českých baptistických sborů sloužil v mnoha oblastech. Působil jako sekretář Bratrské jednoty Chelčického (BJB) v letech 1920-1939. Byl ředitelem semináře čsl. baptistů v letech 1921-1939 a 1946-1950 a  odpovědným redaktorem časopisu Chelčický v letech 1921-1923. Dlouhodobě se zabýval otázkou baptistického dědictví a křesťanské výchovy. Bratr Jindřich Procházka je autorem řady knih. Mezi nimi můžeme jmenovat alespoň Obrazy z dějin baptistů, nebo knihu Základy náboženské výchovy. Mezi lety 1939-1945 pobýval v exilu v USA, kde vyučoval filosofii na Shurtleff College v Altonu. Působil ve světovém baptistickém hnutí, v letech 1947-1950 byl víceprezidentem Světového svazu baptistů. Roku 1952 byl spolu s dalšími baptistickými kazateli zatčen a odsouzen za velezradu k dvanácti letům vězení. Propuštěn byl po necelých čtyřech letech. Dále již nesměl působit jako kazatel a svůj život dožil v ústraní.

 

1940 – 1944
Frič Miloslav

Bratr kazatel Miloslav Frič působil ve sboru Na Topolce v období nucené emigrace bratra kazatele Procházky.

 

1951 – 1964
Švec Stanislav

Narodil se v rodině laického kazatele. Byl pokřtěn roku 1941 a stal se členem vsetínského baptistického sboru. Studoval v Praze na ČVUT a později na baptistickém bohosloveckém semináři pod vedením Jindřicha Procházky. Oženil se s Alenou Grmelovou. Postupně se jim narodilo pět dětí: Ivana, Jiří, Stanislava, Daniela a Radmila. Roku 1951 nastoupil k řádné kazatelské službě ve sboru Na Topolce. Od roku 1956 působil jako tajemník BJB. Od roku 1959 se stal členem Exekutivy Světového svazu baptistů. V roce 1981 byl zvolen prezidentem Evropské baptistické federace. 1960-1961 – kazatelská služba v Minitonas v Kanadě, 1964-1970 – kazatelská služba v Praze na Vinohradech. Zemřel roku 1984 při výstupu na horu Bystrá ve Vysokých Tatrách.

1964 – 1971
Petr Rudolf

Narodil se v evangelické rodině v Ostravě. Vyučil se stolařem. Byl pokřtěn 1937 v řece Odře. Oženil se s Boženou Březinovou. Měli spolu dvě děti: Boženu a Martu. Ve 32 letech začal studovat baptistický bohoslovecký seminář v Praze. Jako kazatel působil ve sborech Brno-Husovice, Praha-Na Topolce, Vikýřovice. V letech 1953-1956 byl tajemníkem ÚR BJB v ČSR.

 

1971 – 1972
Kuc Karel

Narodil se v Polsku v baptistické rodině. Byl pokřtěn v Bernolákove roku 1960. Absolvoval studium na Komenského bohoslovecké fakultě v Praze. Oženil se s Růženou Matysovou a narodily se jim čtyři děti: Daniel, Ester, Marek a Lukáš. V roce 1971 se stal kazatelem sboru Na Topolce a záhy musel ze zdravotních důvodů svou službu opustit. Později působil jako kazatel ve sborech v Teplé, Chebu a Cvikově.

 

1972 – 1990
Macek Petr

Narodil se v rodině, která byla součástí Armády spásy. Po jejím zrušení našli útočiště ve Vinohradském sboru BJB. Vyučil se kovorytcem. Roku 1963 byl v Praze pokřtěn. Roku 1968 nastoupil ke studiu na Komenského bohoslovecké fakultě v Praze. V roce 1969 přestoupil se skupinou mládeže do sboru Na Topolce, kde se aktivně zapojil do sborového života. V roce 1972 byl zvolen kazatelem sboru. Oženil se s Harriet Gilbertovou. Narodily se jim dvě děti: Ráchel a Dan. Bratr kazatel Macek výrazným způsobem přispěl k rozvoji sborového života i k novému pochopení místa sboru ve společnosti. V době jeho působení se sbor stal vyhledávaným a ekumenicky otevřeným místem. Bratr kazatel Macek svou službu ukončil po sedmnácti letech v roce 1990. V současné době působí jako učitel systematické teologie na Evangelické teologické fakultě UK v Praze.

 

1990 – 1992
Červinský Petr

Narodil se v Litoměřicích v baptistické rodině. Ve dvanácti letech byl pokřtěn kazatelem Čánim a stal se členem Lovosického sboru BJB. Vystudoval SPŠ strojní a dopravní. V roce 1984 se oženil s Pavlou Opočenskou. Mají spolu tři dcery: Markétu, Kláru a Agátu. Bratr Červinský v letech 1986-1991 vystudoval Komenského evangelickou teologickou fakultu v Praze. Kazatelem sboru Na Topolce byl v období 1990 – 1992. Od roku 1995 působil jako tajemník VV BJB. Dále působil jako kazatel ve sborech BJB v Lovosicích, v Liberci a ve Sboru Petra Chelčického v Lovosicích.

 

1993 – 2006
Mečkovský Ladislav

Narodil se v Brně v baptistické rodině. Vystudoval zde gymnázium a jako patnáctiletý byl pokřtěn kazatelem Pavlem Titěrou. Po maturitě studoval na Komenského evangelické teologické fakultě v Praze. Následující rok působil jako druhý kazatel Brněnského sboru. Oženil se s Pavlou Tomešovou, se kterou vychovávají dceru Anežku. V roce 1992 studoval na Scottish Baptist College v Glasgow. Od roku 1993 působil jako kazatel sboru Na Topolce. V současné době pracuje jako šéfredaktor evangelického týdeníku Kostnické jiskry.

 

2006 – 2015

Jáchym Gondáš

Narodil se v Bardějově rodičům, jež se nehlásili k žádnému vyznání. Vystudoval SPŠ grafickou v Praze, dále studoval na FF UK a vystudoval ETF UK. Pokřtěn byl v sedmnácti letech. Do společenství pankráckého sboru Na Topolce začal docházet kolem roku 1995. Roku 2001 se oženil s Janou Srbovou. Narodily se jim děti Rebeka a Natanael. Během působení ve sboru mimo jiné inicioval vydání publikace Baptistické zásady – jejich kořeny a okolnosti vzniku, které vydala BJB v roce 2010 a také se na ní podílel autorsky spolu s Pavlem Vychopněm a Lydií Kucovou. V roce 2013 dal vzniknout sborníku článků českých baptistů Alamanach Letnice, do kterého taktéž přispěl. Almanach vydal sbor vlastním nákladem. Svou prací v teologické komisi BJB výrazně napomohl faktu, že BJB odmítla tzv. majetkové vyrovnání s církvemi v roce 2013. Dlouhodobě přispívá do nezávislého evangelického měsíčníku Protestant. V současné době působí jako pedagog na soukromé škole.

 

2015 –

Lydie Kucová

2015 –

Jan Koukal